Obchodní podmínky pro frézovací centrum MHdent.center provozované firmou MHdent.com s.r.o.

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky společnosti MHdent.com s.r.o., která provozuje dentální frézovací centrum na výrobu stomatoprotetických konstrukcí pro zubní laboratoře, případně jiné firmy působící ve stomatologii, jsou závazným ustanovením a shrnují vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi společností MHdent.com s. r. o. se sídlem Stružná 129, Stružná, PSČ 364 71 a provozovnou Bezručova 8, Karlovy Vary, PSČ 360 01, tel. č: +420 739 677 683, IČO 05429897, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou 33255 C ( dále jen Dodavatel) a fyzickými či právnickými osobami v roli zákazníků (dále jen Odběratel).Společnost MHdent.com s.r. o. si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoli upravit. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2017.

2. Frézovací centrum

Frézovací centrum nabízí možnost objednat výrobu stomatoprotetických konstrukcí (dále jen "zboží, zakázka") a to on-line na webových stránkách www.mhdent.center, nebo na emailové adrese info@mhdent.com a to zasláním souborů vlastního digitálního modelu, nebo zasláním modelu klasického.

3. Objednávka

Objednávku učiní Odběratel přímo v internetovém obchodě, nebo emailem. Podmínkou objednávky je registrace na webových stránkách www.mhdent.center, nebo zaslaní firemních údajů na adresu info@mhdent.com . Po zadání elektronické objednávky je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

3.1. Odběratel je zodpovědný za správnost a kompletnost kontaktních a firemních údajů.

4. Ceny

Ceny zboží, služeb a doručení jsou uvedeny v ceníku internetového portálu www.mhdent.centrum. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné v ceníku jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Součástí zásilky je doklad o koupi v našem obchodě - faktura. Ceny poštovného a balného směrem k dodavateli hradí odběratel.

5. Doba dodání produktů

Objednávky zaslané do 10.h dopolední začneme zpracovávat ještě týž pracovní den. Maximální doba do expedice zakázky jsou tři pracovní dny. Společnost MHdent.com s.r.o. využívá k přepravě dopravní společnosti DHL a PPL. V případě, že Dodavatel není schopen zajistit vyexpedování zboží do třech dní, kontaktuje Odběratele, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Odběratelem způsob realizace této objednávky.

6. Způsob platby

Ke každé zakázce je přiložena faktura, která má 14 ti denní splatnost od odeslání produktu zákazníkovi to je od datumu jejího vystavení. Při nezaplacení faktury si vyhrazujeme právo na penále, které je stanoveno ve výši 1% z dlužné částky za každý den prodlevy.

7. Záruka a Reklamační řád

Firma MHdent.com s.r.o. dává záruku na produkty z frézovacího centra pět let. Tato záruka se vztahuje pouze na odběratele a pouze odběrateli je dodavatel odpovědný.

7.1. Záruka se vztahuje na vady produkce a vady materiálu. 7.2. Dodavatel nezodpovídá žádným způsobem za indikace výrobků, jejich aplikace či způsob použití. 7.3. Dodavatel nezodpovídá za jakákoliv pochybení při digitálním návrhu odběratele 7.4. Dodavatel zodpovídá za dodržení správných parametrů jím navrhovaných digitálních modelů a jejich dosazení s vyjímkou bodu 7.5. 7.5. Dodavatel není zodpovědný za nedosazení konstrukcí z důvodu přílišné disparalerity implantátů (bone level). Redukci dosedů dodavatel neprovádí. Reklamace musí býti podána písemě (email) a musí býti podložena vadným výrobkem. 7.8. Reklamace se neuznává na pády či jiné neodborné zacházení uživatelem 7.9. Uznání reklamace je výhradně v rukou dodavatele a je na něm posouzení typu lomu, chipingu, pigmentace, oxydace či jiné mechanické deformace. 7.10. Za poškozené výrobky při zasílání odběrateli, zodpovídá dodavatel který tuto odpovědnost přenese na doručovací firmu. Odběratel má povinnost tuto skutečnost neprodleně odběrateli oznámit.

8. Ochrana osobních dat

8.1 Souhlasím s tím, že společnost MHdent.com s. r. o., Stružná 129, Stružná 364 71 je, jakožto správce, oprávněna zařadit Odběratelem poskytnuté údaje v rozsahu - e-mailová adresa - do databáze příjemců obchodních sdělení. Dále souhlasím s jejich následným zpracováním, a to i prostřednictvím zpracovatele pro účely zasílání informací, novinek a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být v budoucnu přiřazeny za podmínek zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) i další údaje. Beru na vědomí, že mám práva dle § 11, 21 ZOOÚ, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu bezplatně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se mohu na společnost obrátit a případně se s podnětem mohu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. 8.2 Osobní údaje Odběratele je možno na základě písemné žádosti či zasláním e-mailu na adresu info@mhdent.com odstranit z databáze. 8.3 Osobní údaje Odběratelů Dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. 8.4 Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. 8.5 Společnost si vyhrazuje právo nezaslat objednávku učiněnou Odběratelem, který zadal neplatný email, nebo neplatné telefonní číslo. 8.6 Zároveň Odběratel prohlašuje, že je oprávněným uživatelem poskytnuté e-mailové adresy a v případě, že se jedná o firemní e-mailovou adresu, poskytuje výše uvedený souhlas k jejímu využití za účelem zasílání obchodních sdělení jménem společnosti, která danou e-mailovou adresu vlastní nebo oprávněně užívá. 8.7 Společnost MHdent.com s. r. o. prohlašuje, že náš web používá cookies pouze z technických účelů, a že v nich neukládáme žádné osobní údaje, ani je dále nijak nezpracováváme.